fbpx
Image

Totalrådgivning ved renovering af almene lejeboliger

Renovering af Holmegaarden i Nyborg med støtte fra Landsbyggefonde

Projektet på Møllervej afd. 11 omhandler et stort renoveringsprojekt, hvor samtlige boliger på Møllervej er renoveret. Afdelingen bestod af 44 stk. etplans rækkehuse opført i 1961, der var fordelt på fem blokke med 8 boliger samt en blok med 4 boliger.

Efter renoveringen er der nu i de 6 blokke 24 tilgængelighedsboliger, som overholder kravene iht. SBI-anvisning nr. 222, samt 20 ombyggede boliger. Boligerne fremstår nu som et driftsvenligt og tilgængeligt byggeri, bygget i robuste materialer og tilgodeser samtidig AB Holmegaardens behov for at kunne opfylde efterspørgslen efter moderne boliger.

Den indvendige renovering indebærer nedbrydning af indvendige ikke bærende vægge, opbrydning af eksisterende terrændæk samt sanering af alle eksisterende konstruktioner. Derudover blev alt fast inventar i køkken, badeværelse og toilet demonteret. Der blev etab-leret nye terrændæk, som sænkes ca. 70 mm i forhold til daværende konstruktion, for at opnå niveaufri adgang ved tilgængelighedsboligerne.

Renoveringen bestod af:

  • Renovering af klimaskærm (facader, tag og udskiftning af vinduer og døre)
  • Nye køkkener og badeværelser
  • Renovering af VVS- og elinstallationer inkl. installering af forbrugsmå-lere
  • Udearealer renoveres for øget tilgængelighed
  • Mellem bebyggelserne renoveres kloak ved at separere afløb og regn-vand
  • Nye fliser mellem bygninger med afvandingsrender

Ansvar for beboerhåndtering

Renoveringen er delt op i tre etaper af hensyn til genhusning af beboere. Under hele byggeperioden har der været beboere i de etaper, der ikke arbejdes i. Vi har varetaget beboerhåndteringen bl.a. ved at udsende relevant og rettidig kommunikation, så ingen var i tvivl om, hvad der skete og hvornår. Ligeledes har vi søgt at skabe den gode dialog i dagligdagen og på beboermøder. Dertil koordinering af beboervalg af materialer.

Forundersøgelse af bygningerne

Forud for renoveringen har vi foretaget registrering og tekniske forundersøgel-ser af alle bygningsdele og installationer. Dertil har vi foretaget forundersøgel-ser for farlige stoffer som asbest, PCB, metaller og skimmelsvamp i byggemate-rialer, som er omfattet af renoveringen. I forbindelse med nedbrydningen har vi udarbejdet udbudsprojekt.

Vi leverer totalrådgivningen

Vores totalrådgivning omfatter projektering af konstruktioner, VVS-installationer, ventilationsanlæg, el-installationer samt brand. Dertil har haft projekteringsledelsen, IKT-Ledelsen og byggeledelsen. Byggeledelsen har varetaget AMK P & B samt udarbejdet logistikplan.

.

Kontakt os i dag på:
7020 1232 eller
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

OBH Rådgivende Ingeniører
Følg os: