fbpx
Image

En fugtundersøgelse er begyndelsen på et bedre indeklima

Fugt i bygninger er roden til mange problemer, men med en fugtundersøgelse kan du iværksætte forebyggende tiltag

Fugt i bygningsdele og bygningskonstruktioner er et stigende problem, fordi mange bygninger bygges eller renoveres uden fugtforebyggelse for øje. Det er problematisk for bygningens holdbarhed, men i særlig grad for bygningens brugere.

Fugt er nemlig korreleret med en vis sundhedsrisiko. På langt sigt kan fugt og skimmelsvamp lede til allergi, irriterede slimhinder, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Fugtproblemer kan også lede til alvorlige bygningsskader såsom en hurtigere ældningsproces, øget deformation og nedsat isoleringsevne.

I forbindelse med nybyggeri og renovering kan myndighederne stille krav om fugtforebyggelse, herunder udarbejdelse af en fugtstrategiplan. Derfor kan det være en fordel at tilkalde en ekspert på området.

Få hjælp fra en fugtsagkyndig

Et tørt hus er lig med et sundt hus, og det kan du sikre med en fugtundersøgelse udarbejdet af en fugtsagkyndig. Det kan være relevant i forbindelse med omfangsbestemmelse af vandskader, DGNB-certificeringer eller hvis bygningens brugere oplever gener.

OBH-Gruppens fugtundersøgelser klarlægger, hvor fugten kommer fra. Eksempelvis kan vi kortlægge, hvorvidt fugten afgives fra væggen til rumluften eller om fugten er brugerrelateret. Efter en grundig årsags- og omfangsbestemmelse udarbejder vi en præcis vurdering og kommer med forslag til forbedringer, som ikke nødvendigvis er dyre og tidskrævende.

OBH-Gruppens fugtsagkyndige har gennem mange år opbygget en stor viden på området. Vi har både den byggetekniske indsigt, der skal til for at forebygge fugt, men vi råder også over fugtsimuleringsprogrammer, der kan vise udviklingen over tid. På den måde kan vi hjælpe dig med at få en tørrere bygning og et bedre indeklima.

OBH Rådgivende Ingeniører
Følg os: