fbpx
Image

Luftmåling giver vished om farlige stoffer i indeklimaet

Luft kan rumme farlige stoffer, der kan gøre dig ubehageligt til mode og have langvarig effekt på helbredet.

Hvis dine medarbejdere oplever gener ved at opholde sig i en specifik bygning, eller du har mistanke om, at bygningen indeholder sundhedsfarlige stoffer, er det vigtigt at få foretaget en luftmåling. Det kan også være relevant, hvis du vil opnå en DGNB-certificering af din bygning.

Mange bygninger opført mellem 1950-1977 indeholder det giftige stof PCB, som oftest forekommer i bygningens fuger. PCB fra fuger kan afdampe til luften og dermed påvirke indeklimaet. PCB kan øge risikoen for kræft og kan have indvirkninger på immunsystemet samt give varige skader på dine arveanlæg.

Men PCB er ikke det eneste farlige stof, der kan findes i bygningens luft. Derfor måler vi også for asbest, formaldehyd, flygtige organiske forbindelser (VOC’er) etc.

OBH Rådgivende Ingeniørers eksperter har de seneste ti år foretaget avancerede luftmålinger. Dermed har vi opbygget en ekspertise, der kan hjælpe dig med at sikre, at din bygning ikke er til skade for mennesker.

OBH Rådgivende Ingeniører
Følg os: